SŁOWNICZEK

Rozwód

- wyrok sądu powodujący, że małżeństwo przestaje istnieć.
Zobacz - skutki rozwodu.

Separacja

- postanowienie lub wyrok sądu powodujący w praktyce, że małżeństwo przestaje istnieć, ale nie można zawrzeć nowego małżeństwa.
Zobacz - skutki separacji oraz różnice między separacją a rozwodem.

Rozkład pożycia małżeńskiego

- oznacza, że małżonków nie łączy już po pierwsze więź uczuciowa (po prostu nie kochają się wzajemnie), po drugie więź fizyczna (czyli zaprzestali kontaktów fizycznych), a po trzecie ustała też więź ekonomiczna (czyli np. nie mieszkają razem, nie prowadzą wspólnego gospodarstwa rodzinnego).
Zobacz - wina rozkładu pożycia.

Alimenty

- w praktyce oznaczają kwotę pieniężną płaconą co miesiąc. Wysokość alimentów może ulegać zmianie w zależności od potrzeb osoby uprawnionej jak i możliwości zarobkowych i majątkowych osoby, która musi płacić alimenty.
Zobacz - wysokość alimentów.

Władza rodzicielska

- to zbiorcze określenie obowiązków i praw rodziców względem dziecka, które grupuje się w 3 elementy - pieczę nad osobą dziecka (opieka nad dzieckiem), zarząd majątkiem dziecka i reprezentowanie dziecka. Władza rodzicielska może być ograniczona, zlikwidowana, zawieszona lub w inny sposób zmieniona tylko przez sąd.
Zobacz - władza rodzicielska w sprawie o rozwód lub separację.

Kontakty

- Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.
Zobacz - Kontakty

menu

Pomoc prawna

Porady prawne udzielane są przez prawników kancelarii adwokackiej specjalizującej się w prawie rodzinnym.