SŁOWNICZEK


Rozwód - wyrok sądu powodujący, że małżeństwo przestaje istnieć. Zobacz skutki rozwodu.

Separacja - postanowienie lub wyrok sądu powodujący w praktyce, że małżeństwo przestaje istnieć, ale nie można zawrzeć nowego małżeństwa. Zobacz skutki separacji oraz różnice między separacją a rozwodem.

Rozkład pożycia małżeńskiego - oznacza, że małżonków nie łączy już po pierwsze więź uczuciowa (po prostu nie kochają się wzajemnie), po drugie więź fizyczna (czyli zaprzestali kontaktów fizycznych), a po trzecie ustała też więź ekonomiczna (czyli np. nie mieszkają razem, nie prowadzą wspólnego gospodarstwa rodzinnego). Zobacz wina rozkładu pożycia.

Alimenty - w praktyce oznaczają kwotę pieniężną płaconą co miesiąc. Wysokość alimentów może ulegać zmianie w zależności od potrzeb osoby uprawnionej jak i możliwości zarobkowych i majątkowych osoby, która musi płacić alimenty. Zobacz - wysokość alimentów.

Władza rodzicielska - to zbiorcze określenie obowiązków i praw rodziców względem dziecka, które grupuje się w 3 elementy - pieczę nad osobą dziecka (opieka nad dzieckiem), zarząd majątkiem dziecka i reprezentowanie dziecka. Władza rodzicielska może być ograniczona, zlikwidowana, zawieszona lub w inny sposób zmieniona tylko przez sąd. Zobacz - władza rodzicielska w sprawie o rozwód lub separację.


do góry  do góry | do strony głównej: Rozwód czy separacja


 
  • Menu

  • Pomoc prawna


    Adwokat z Warszawy

 

Copyright © 2003-2009 Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek. tel. 022 499 33 22 | Zastrzeżenia prawne