Definicje

ROZWÓD: Rozwód to po prostu wyrok sądu powodujący, że małżeństwo zostaje rozwiązane, przestaje istnieć. Rozwód powoduje też szereg innych skutków - patrz skutki rozwodu.

SEPARACJA: Separacja to taki rozwód "nie do końca" albo inaczej "rozwód ograniczony". Również następuje przez orzeczenie sądu, ale można wyróżnić co najmniej 6 istotnych różnic pomiędzy separacją a rozwodem. Poza opisanymi różnicami skutki separacji są takie same jak rozwodu.


Różnica pierwsza - prawo do nowego małżeństwa

Zasadniczą różnicą pomiędzy separacją a rozwodem jest to, że po orzeczeniu rozwodu można zawrzeć ponownie związek małżeński, a po separacji nie. Separację natomiast można znieść i niejako przywrócić "stare" małżeństwo.


Różnica druga - przesłanki

Separację jest łatwiej uzyskać w sądzie. Wynika to z faktu, że przy separacji nie trzeba udowadniać, iż rozkład pożycia małżeńskiego jest trwały (a zatem nie ma już nadziei, że małżonkowie się pogodzą). Wystarczy wykazać, że rozkład pożycia jest zupełny. Ponadto separacji może żądać również małżonek wyłącznie winny rozkładowi pożycia, co przy rozwodzie jest w zasadzie zakazane.


Różnica trzecia - koszty i szybkość postępowania

Przy zgodzie obu stron (gdy brak jest wspólnych małoletnich dzieci) separację można uzyskać już po jednej rozprawie w sądzie za opłatą 100 PLN (procedura separacji). Tymczasem rozwód może trwać dłużej, zwłaszcza jeżeli dochodzi do orzekania o winie. Dodatkowo przy rozwodzie koszty sądowe wynoszą 600 PLN (opłata stała).


Różnica czwarta - nazwisko

Po rozwodzie można wrócić do swojego poprzedniego nazwiska, a po orzeczeniu separacji nie. Powrót do poprzedniego nazwiska następuje poprzez oświadczenie złożone kierownikowi urzędu stanu cywilnego w ciągu 3 miesięcy od orzeczenia rozwodu.


Różnica piąta - okres płacenia alimentów

Okres płacenia drugiemu małżonkowi alimentów po rozwodzie jest w pewnych przypadkach ograniczony do 5 lat (można jednak żądać sądownie przedłużenia tego okresu). Natomiast przy separacji nie ma takiego ograniczenia.


Różnica szósta - obowiązek pomocy

Po separacji małżonkowie zawsze obowiązani są do wzajemnej pomocy, jeżeli wymagają tego względy słuszności. Natomiast po orzeczeniu rozwodu na małżonkach nigdy nie ciąży taki obowiązek. Należy jednak zauważyć, że w praktyce trudno byłoby dochodzić sądownie pomocy od drugiego małżonka, gdyż pojęcie "względy słuszności" jest bardzo niejasne.

menu

Pomoc prawna

Porady prawne udzielane są przez prawników kancelarii adwokackiej specjalizującej się w prawie rodzinnym.