KONTAKTY Z DZIECKIEM


Sąd orzekając separację lub rozwód rozstrzyga zwykle o miejscu zamieszkania dziecka (z matką czy z ojcem) oraz o kontaktach z dzieckiem tego rodzica który z nim nie mieszka.

Za zgodą obojga rodziców sąd może również ustalić tzw opiekę naprzemienną (czyli że takim sam okres czasu dziecko przebywa z matką i taki sam z ojcem).

Kontakty z dzieckiem zazwyczaj ograniczają się do określonych dni tygodnia, miesiąca, poszczególnych dni świąt oraz ustalonych okresów wakacji i ferii zimowych. Sąd ustala zwykle godziny kontaktów, może też ustalić że kontakty odbywają tylko w obecności drugiego rodzica albo np. w obecności kuratora.

Co istotne, na zgodne żądanie obojga małżonków sąd nie orzeknie o kontaktach. W takim przypadku rodzice sami na bieżąco decydują kto i kiedy zajmuje się dzieckiem.

Ustalenia sądu ws kontaktów w sprawie o rozwód lub separację mogą być później zmieniane przez sąd rodzinny.

menu