Koszty

Koszty sądowe w I instancji (bez alimentów):


 1. Sprawa o separację na zgodny wniosek małżonków:
  opłata stała od wniosku - 100 PLN,
  odpis orzeczenia 6 PLN od strony.
 2. Sprawa o separację sporną:
  opłata stała od pozwu - 600 PLN,
  odpis orzeczenia 6 PLN od strony.
 3. Sprawa o rozwód:
  opłata stała od pozwu - 600 PLN,
  odpis orzeczenia 6 PLN od strony.

Inne koszty sądowe:

 • w przypadku orzeczenia eksmisji małżonka - 200 PLN,
 • podział mieszkania do korzystania - 100 PLN,
 • w przypadku podziału majątku - do 1000 PLN,
 • alimenty dla małżonka - 5 % ich rocznej wartości,
 • koszty stawiennictwa świadków,
 • koszty opinii biegłych.

Koszty sądowe w II instancji:

Koszty za postępowanie apelacyjne są ustalane tak jak za postępowanie w I instancji.

Wynagrodzenie adwokata

Wynagrodzenie adwokata jest ustalane indywidualnie. Zwykle zależy od takich czynników, jak: zakres zleconych usług, złożoność sprawy oraz liczba rozpraw.

Przykładowe stawki wynagrodzenia adwokackiego są następujące:

 • porada w sprawie rozwodowej - 200-300 PLN za godzinę,
 • przygotowanie pozwu rozwodowego - 500-1000 PLN,
 • reprezentacja przed sądem - od 4.000 PLN do nawet 20.000 PLN.

menu

Pomoc prawna

Porad prawnych udzielają prawnicy kancelarii adwokackiej specjalizującej się w prawie rodzinnym.