MAŁŻEŃSTWO CYWILNE A MAŁŻEŃSTWO KOŚCIELNE

Prawo cywilne i prawo kanoniczne to dwa odrębne porządki prawne. Z tego względu uzyskanie rozwodu lub separacji nie ma wpływu na małżeństwo kościelne.
I odwrotnie - stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego (błędnie określane jako "rozwód kościelny" lub "unieważnienie małżeństwa") nie oznacza wcale, że zostanie orzeczony rozwód cywilny lub separacja. Jednak stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego może mieć znaczenie dla wykazania zupełności i trwałości rozkładu pożycia w postępowaniu przed sądem cywilnym.


Dla zainteresowanych istnieje możliwość zapoznania się z tekstem Kodeksu Prawa Kanonicznego.
Kodeks Prawa Kanonicznego

Poradnik: Prawo kanoniczne

menu